Zaj?cia

O NAS:

Robotek to zaj?cia edukacyjne dla Twojego dziecka. Podczas zaj?? dzieci buduj? roboty ze specjalnych zestawów klocków Lego. W zale?no?ci od wieku dziecka proponujemy trzy grupy:

Lego MindStorms (8-14 lat): 120 minut - dzieci korzystaj? z zestawów Lego MindStorms NXT 2.0.

Lego WeDo (5-7 lat): 60 minut - dzieci korzystaj? z zestawów dla m?odszych uczestników - Lego WeDo - dostosowanego do ich wieku

NOWO??!
Lego 'Adapt' (6-10 lat): 60 minut
- grupa nastawiona na umo?liwienie uczestnikom swobodne przej?cie od korzystania z zestawów Lego WeDo (oko?o po?owa programu zaj??) do korzystania z zestawów Lego Mindstorms. Na zaj?ciach tej grupy, dzieci poznaj? róznice pomi?dzy dwoma zestawami/oprogramowaniami oraz ucz? si? korzystania z bardziej zaawansowanych zestawów/programowalnej kostki Lego NXC. Czas zaj?? - 60 minut - oraz ich formu?a, sprawiaj?, ?e zaj?cia nadaj? sie nawet dla m?odszych dzieci (6 lat).
Zaj?cia s? doskona?ym rozwi?zaniem zarówno dla dzieci, które ju? uko?czy?y kurs Lego Wedo (2 poziomy) jak i dla tych które dopiero chc? rozpocz?? przygod? z zestawami Lego Mindstorms.

W trakcie zaj?? dzieci poznaj? tajniki programowania robotów - za pomoc? interfejsu dostosowanego do wieku uczestników. Ponadto rozwijaj? swoj? wyobra?ni? i ucz? si? wspó?pracy z innymi dzie?mi. Wszystko to poprzez ZABAW?!

Co oferujemy ? 

- ma?e grupy: do 12 osób

- opiek? do?wiadczonych instruktorów

- profesjonalny sprz?t

- ?wietn? zabaw?

CENY:

Lego MindStorms: 29z?! - 2 godziny/120minut!

Lego WeDo: 19z?! - 1 godzina/60 minut!

Lego Adapt (Wedo/Mindstorms): 19z?! - 1 godzina/60 minut! 

 

ROZK?AD ZAJ??
semestr zimowy 2014/2015
 

KS Korona (ul. Kalwaryjska)

Lego MindStorms
Dzie?Godzina Termin
Poniedzia?ek 17.40-19.408.09.2014-9.02.2015 (21 zaj??)
?roda 16.30-18.3010.09.2014-11.02.2015 (21 zaj??)
Sobota10.10-12.1013.09.2014-14.02.2015 (21 zaj??)


Lego WeDo (poziom I i II)
Dzie?Godzina PoziomTermin
Poniedzia?ek15.25-16.25 Poziom I i II
8.09.2014-9.02.2015 (21 zaj??)
Poniedzia?ek16.30-17.30 Poziom II
8.09.2014-9.02.2015 (21 zaj??)
?roda15.25-16.25
 Poziom I
10.09.2014-11.02.2015 (21 zaj??)
?roda18.40-19.40 Poziom I10.09.2014-11.02.2015 (21 zaj??)
Sobota
9.00-10.00 Poziom II
13.09.2014-14.02.2015 (21 zaj??)
Sobota12.20-13.20 Poziom I
13.09.2014-14.02.2015 (21 zaj??)


Lego Adapt (Wedo/Mindstorms)
Dzie?GodzinaTermin
Poniedzia?ek16.30-17.308.09.2014-9.02.2015 (21 zaj??)
?roda
15.25-16.2510.09.2014-11.02.2015 (21 zaj??)
?roda18.40-19.4010.09.2014-11.02.2015 (21 zaj??)
Sobota
9.00-10.0013.09.2014-14.02.2015 (21 zaj??)
Sobota12.20-13.2013.09.2014-14.02.2015 (21 zaj??)

CASCADA (ul. Szuwarowa)

Lego MindStorms
Dzie?Godzina Termin
Wtorek
17.40-19.409.09.2014-10.02.2015 (20 zaj??)


Lego WeDo (poziom I i II)
Dzie?Godzina PoziomTermin
Wtorek
16.30-17.30 Poziom I i II
9.09.2014-10.02.2015 (20 zaj??)
Czwartek16.30-17.30 Poziom I i II
11.09.2014-12.02.2015 (21 zaj??)
Czwartek17.35-18.35
 Poziom I
11.09.2014-12.02.2015 (21 zaj??)
Czwartek
18.40-19.40 Poziom I11.09.2014-12.02.2015 (21 zaj??)
Pi?tek
16.30-17.30 Poziom II
12.09.2014-13.02.2015 (22 zaj??)
Pi?tek17.35-18.35
 Poziom I
12.09.2014-13.02.2015 (22 zaj??)
Pi?tek18.40-19.40
 Poziom I
12.09.2014-13.02.2015 (22 zaj??)

 

Lego Adapt (Wedo/Mindstorms)
Dzie?GodzinaTermin
Czwartek
17.35-18.3511.09.2014-12.02.2015 (21 zaj??)
Czwartek18.40-19.4011.09.2014-12.02.2015 (21 zaj??)
Pi?tek
16.30-17.3012.09.2014-13.02.2015 (22 zaj??)
Pi?tek
17.35-18.35
12.09.2014-13.02.2015 (22 zaj??)
Pi?tek
18.40-19.40
12.09.2014-13.02.2015 (22 zaj??)

 Zaj?cia z wyj?tkiem:

1.11 sobota (Wszystkich ?wi?tych),
10.11 poniedzia?ek
11.11 wtorek (?wi?to Niepodleg?o?ci),
24.12-1.01 (Przerwa ?wi?teczna),
6.01 wtorek (Trzech Króli),

Odrabianie nieobecno?ci:

W przypadku ch?ci odrobienia nieobecno?ci na zaj?ciach, prosimy o wiadomo?? na nasz adres mailowy: robotyka.kraul@gmail.com wraz z informacjami na temat: Imienia i nazwiska dziecka, dnia i grupy na któr? dziecko uczeszcza, daty zaj?? które maj? zosta? odrobione. Prze?lemy informacj? zwrotn?, w jakim terminie mo?liwe b?dzie odrobienie zaj??.

Regulamin kursu Robotyki


OFERTA:

Ponadto oferujemy zaj?cia w nast?pujacych formach:

URODZINY

ZAJ?CIA W PRZEDSZKOLACH

ZAJ?CIA W SZKO?A PODSTAWOWYCH

ZAJ?CIA OKAZJONALNE

Chcesz wiedzie? wi?cej ? 

Skontaktuj si? z nami!

Kontakt

 KRAUL sport, rekreacja, edukacja
KRAUL WAKACJE
biuro: ul. Kalwaryjska 9-15,
30-504 Kraków (przy ma?ym basenie KS KORONA)

dla zaj?? z Robotyki:
tel. 793 962 947
oraz
do biura Kraul:
tel: 012/654-25-60, 606955577, 503087304
godziny pracy biura Kraul:
od poniedzia?ku do pi?tku 9.00-19.30 
sobota 8.30-15.30

e-mail: robotyka.kraul@gmail.com

KONTO BANKOWE:
11 1020 2892 0000 5602 0247 9186